Metallorganiska ramverksföreningar: syntes, topologi, katalys och magnetism
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Öhrström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02