Fluorescensbaserade studier av RNAs supertertiärstruktur och miRNA-interaktioner
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marcus Wilhelmsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02