Återvinning av silver från CIGS-solceller
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Midsummer AB utvecklar och tillverkar utrustning för tillverkning av CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenium) solceller. På solcellens yta läggs ett elektriskt ledningsgrid av silver. Eftersom silver är en värdefull metall önskar företaget kunna erbjuda kunder som köper tillverkningsmaskinerna en metod för att återta silver fråm tillverksrester. Midsummer vill också ha en metod för att kunna återvinna silvret från skrotade solceller. Projektet har alltså som mål att ta fram och verifiera en metod för återvinning av silver från Midsummers CIGS-solceller. Baserat på en inledande kartläggning av möjliga metoder har hydrokemiska metoder baserade på lakning och renframställning av silver valts.

Deltagare

Britt-Marie Steenari (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Lovisa Bauhn

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Burcak Ebin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Samarbetspartners

Midsummer AB

Järfälla, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P44233-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-17