Flexibla kraftvärmeverk för elsystem med volatila elpriser
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilka krav som kommer ställas på storskalig kraftvärmeproduktion i det svenska energisystemet i en elmarknad med alltmer volatila elpriser, och hur svenska kraftvärmeanläggningar kan anpassas till dessa driftlägen. Projektet kan bidra med kunskap om hur det svenska elsystemet kan övergå till att bli 100 % förnybar.

Deltagare

Fredrik Normann (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Energiforsk AB

Stockholm, Sweden

Solvina AB

Vastra Frolunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: S44910
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-09