Livscykelanalys av kollektivtrafik med elektriskt framdrivna bussar
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anne-Marie Tillman (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28