HoliDev - Holistic DevOps Framework
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Målet är att utveckla ett holistisk ’DevOps Framework’ som integrerar tre utvecklingsmetoder: (1) Kravdriven utveckling där mjukvara är byggd efter specifikation, (2) Resultatdriven utveckling där utvecklingsteam har ett kvantitativt mål att realisera och uppmanas att experimentera med olika lösningar för att förbättra dessa mätetal och (3) Datadriven utveckling där man med hjälp av teknologier för artificiell intelligens skapar komponenter som använder data för att agera och som agerar baserat på tidigare lärdomar.


Huvudresultatet från HoliDev-projektet är att utveckla en första, tidig version av ett holistiskt utvecklingsramverk som kombinerar dessa tre typer av utveckling (krav, resultat och datadriven utveckling) till ett integrerat tillvägagångssätt för utvecklingen av framtida mjukvaruintensiva system, inklusive några av de metoder, tekniker och verktyg som partnerföretagen prioriterar högst, samt realisera konkreta instanser av dessa i syfte att validera dem.


Projektet bedrivs i fyra sexmånader sprints. Sprint 1 kommer att fokusera på empirisk utforskning av de viktigaste utmaningarna kring de tre identifierade typerna av utveckling. I sprint 2 utvecklar vi ett konceptuellt holistiskt utvecklingsramverk och ett antal valda metoder, tekniker och / eller verktyg i nära samarbete med partnerbolagen. Sprint 3 handlar om småskalig validering och iteration av de utvecklade metoderna och teknikerna som i sprint 4 övergår i storskalig validering.

Deltagare

Jan Bosch (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05218
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24