Kunskaps- och metodutveckling för analys av fartyg med luftkammare – del 2
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

För ett fartyg kan friktionsmotståndet minskas genom att en del av skrovbottnen ersätts med en trycksatt luftkammare. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap kring energieffektivisering, luftkavitet och gränsytan mellan vatten och luft inne i luftkammaren och strömningen kring fartyget. Projektet bygger vidare på tidigare projekt kring dessa frågor och syftar till att utveckla robusta simuleringsprocesser för att kunna prediktera nettovinsten samt stötta konceptutveckling. Tidigare studier, har visat att skrovmotståndet kan minska med upp till 20%, eller ca 25 000 MWh/år för en stor tanker.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Timofey Mukha

Doktor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Wageningen, Netherlands

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

TBS Yard AB

Torsås, Sweden

TU Delft

Delft, Netherlands

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38284-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-29