Styrmedel för effektiva vägtransporter
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen kring möjligheter, effekter och genomförbarhet av nya styrmedelsansatser inom transportsektorn. Projektets resultat kommer att bli ett förslag till en styrmedelsstrategi för vägtransportsektorn baserat på långsiktiga klimatmål och anpassat för ett post-fossilt samhälle. Projektet kommer genomföra modelleringar av ett kilometerbaserat avgiftssystem för personbilar och dess effekter på bland annat vägtrafikens energianvändning och med utgångspunkt från det ta fram en modell/metod för hur man kan räkna på ett avståndsbaserat skattesystem på nationell och regional nivå.

Deltagare

Tomas Kåberger (kontakt)

Vice styrkeområdesledare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-31