ITEA3, Smart Prognos av Energianvändning med resursfördelning, SPEAR
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Syfte och mål

SPEAR-projektet ämnar forska fram metoder för att kunna skapa formellt beskrivna energimodeller av komponenter som gör det möjligt att direkt kunna använda dessa i utvecklingsfasen för att visualisera och optimera produktionslösningens energiåtgång redan i beredningsfasen.

Förväntade effekter och resultat
SPEAR-projektets mål är att skapa energieffektivare produktionssystem, effektivare beredning, och högre produktionskvalitet. Detta genom att föra den fysiska och den digitala världen samman och utveckla metoder för ett effektivt industriellt arbetsflöde som möjliggör att nå rejäla reduceringar i energiåtgång och beredningstid och stora möjligheter att skapa korrekta, effektivare och energisnålare produktionssystem. Detta kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02270
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2021

Energy Optimization of Large-Scale AGV Systems

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15