Kartläggning av hästrelaterade skador samt deras orsaker och strategier för prevention
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lauren Meredith (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Robert Ekman

Projektledare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Robert Thomson

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Gothenburg, Sweden

Skara kommun

Skara, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: .
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Folksams forskningsstiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16