RIQAM - Radical Innovation and Qualification using Additive Manufacturing
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Olivia Borgue

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

OHB AG Group

Bremen, Germany

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 59/17
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02