RIQAM - Radical Innovation and Qualification using Additive Manufacturing
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Olivia Borgue

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

OHB AG Group

Bremen, Germany

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02