Sensorintegration på bemannade och autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marianna Ivashina (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Samarbetspartners

Saab Aeronautics

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-20