Sensorintegration på bemannade och autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marianna Ivashina (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Prabhat Khanal

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jian Yang

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-047871
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13