Hållbara polymera membranbränsleceller för fordon – Livslängdsstudier på komponenter, celler och stackar
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

I projektet kommer livslängd av polymera membranbränsleceller studeras. I projektet kommer komponenternas stabilitet studeras under drift i en bränslecell, samt hur de olika komponenterna samverkar och hur olika driftsparametrar påverkar. På längre sikt förväntas framstegen inom området leda till billigare och robustare bränslecellssystem för framdrift av fordon.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Samarbetspartners

Cell Impact

Karlskoga, Sweden

Intertek Semko

Kista, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

myFC

Stockholm, Sweden

Powercell Sweden AB

Gothenburg, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Vätgas Sverige

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37806-3
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-30