God ljudmiljö i stationssamhällen - Verktygslåda och exempel till nytta för klimat, hälsa och resurseffektivitet
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektets syfte är att underlätta implementeringen av bulleråtgärder i infrastrukturen vid järnvägsstationer och möjliggöra klimatsmart och hållbar förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Målet är att utveckla en digital verktygslåda som ska ge möjlighet att virtuellt uppleva miljön redan i tidiga planeringsskeden för att beskriva vilka effekter planerade bulleråtgärder kan få när de implementeras och att sedan kunna beräkna samhällsekonomiska kostander och nyttor, inverkan på fastighetsvärden samt klimatpåverkan.


Projektresultatet, den digitala verktygslådan, ska underlätta implementeringen av bulleråtgärder i infrastrukturen vid järnvägsstationer och därigenom möjliggöra klimatsmart och hållbar förtätning i kollektivtrafiknära lägen, samt effektivt resursutnyttjande av åtgärder vid källan.


Projektet genomförs i tre faser; definition, genomförande och resultatspridning. I den avslutande fasen sprids resultaten från projektet vid workshops med aktivt deltagande från mottagargruppen. Projektet genomförs av en projektkonstellation av forskare och aktörer från Mistraprogrammet Urban Futures, samtidigt som InfraSweden2030 deltar aktivt i genomförandet genom en referensgrupp samt som mottagare och spridare av projektresultaten.

Deltagare

Jens Forssén (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-01