Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Syfte och mål:
Syftet är att bygga billiga bostäder för nyanlända samt unga och äldre på ett sätt som integrerar dessa grupper i samhället, i samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhället. Målet för projektet är att skapa en husfabrik och mötesplats där nyanlända och andra utanför bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och bygger småhus. Målet är även att undersöka och utvärdera hur samverkan mellan kommun och övriga aktörer har fungerat under ansökningsprocess, byggprocess och innovationsprocess.

Förväntade effekter och resultat:
Under projektet är det konkreta målet att bygga 20 mindre hus, men också att bygga upp en samverkan och organisation samt en fysisk plats där fler hus kan byggas efter projektets slut. Tjörn har redan en uppbyggd samverkan kring nyanlända och de nätverk som byggts upp kommer nyttjas i projektet. Metoden för att göra detta är att upprätta en egnahemsbyggfabrik för socialt småhusbyggande. Projektet kommer bidra till att lösa en del av bostadsbristen för nyanlända och även andra grupper i behov av billiga bostäder (unga och äldre) och även skapa både utbildning och arbetstillfällen.

Deltagare

Jenny Stenberg (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Byggbrigaden

Hisings Backa, Sweden

Inobi AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Röd Arkitektur, planering och fastighetsutveckling AB

Hjälteby, Sweden

Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB

Växjö, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04752
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-22