Forma ditt hem – medskapande design inför självbyggeri
Bok, 2020

Denna text beskriver metoder för medskapande design av bostäder. Egnahemsfabriken på Tjörn startades av civilsamhället 2017. Det är en byggcentral och stödstruktur för alla som vill bygga sitt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina hus. Man fokuserar särskilt på tre utsatta grupper på bostadsmarknaden: unga, äldre och nyanlända. Hur kan man stötta dem att skapa sina egna hem? Texten tar i den första delen avstamp i medskapande design och självbyggeri i Latinamerika och beskriver förebilderna för den designmetod som Egnahemsfabriken utvecklar. I den andra delen beskrivs själva designmetoden, hur den tillämpas och förändras för att bli effektiv och ändamålsenlig. Slutligen diskuteras framtiden, det vill säga om det finns potential för uppskalning av Egnahemsfabriker i andra delar av Sverige – och världen.

Medskapande

Design

utsatta grupper

bostäder

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

VINNOVA (2017-04752), 2017-12-01 -- 2019-11-30.

Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2019-01-01 -- 2020-05-31.

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Utgivare

Egnahemsfabriken, Chalmers & Apricus

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-20