Forma ditt hem – medskapande design inför självbyggeri
Book, 2020

Denna text beskriver metoder för medskapande design av bostäder. Egnahemsfabriken på Tjörn startades av civilsamhället 2017. Det är en byggcentral och stödstruktur för alla som vill bygga sitt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina hus. Man fokuserar särskilt på tre utsatta grupper på bostadsmarknaden: unga, äldre och nyanlända. Hur kan man stötta dem att skapa sina egna hem? Texten tar i den första delen avstamp i medskapande design och självbyggeri i Latinamerika och beskriver förebilderna för den designmetod som Egnahemsfabriken utvecklar. I den andra delen beskrivs själva designmetoden, hur den tillämpas och förändras för att bli effektiv och ändamålsenlig. Slutligen diskuteras framtiden, det vill säga om det finns potential för uppskalning av Egnahemsfabriker i andra delar av Sverige – och världen.

utsatta grupper

Design

bostäder

Medskapande

Author

Jenny Stenberg

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

VINNOVA (2017-04752), 2017-12-01 -- 2019-11-30.

Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande

Adlerbertska Foundations, 2019-01-01 -- 2020-05-31.

Subject Categories

Other Social Sciences

Publisher

Egnahemsfabriken, Chalmers & Apricus

More information

Latest update

4/11/2022