Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande
Research Project , 2019 – 2020

Det övergripande syftet med projektet »Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande» var att tillgängliggöra forskning för praktiker, studenter och en bred allmänhet från Egnahemsfabriken Tjörn, genom att skriva en bok med tillhörande utbildningsmaterial om deltagande design för invånare. Resultatet blev en bok: Forma ditt hem: Medskapande design inför självbyggeri (2020), som förutom Egnahemsfabrikens designmetod beskriver de Latinamerikanska förebilder som Egnahemsfabriken har haft för sin medskapande designmetod. Boken kan laddas ner här. Den planeras att ges ut även på engelska och spanska.

Participants

Jenny Stenberg (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

Egnahemsfabriken

Hjälteby, Sweden

Funding

Adlerbertska Foundations

Funding Chalmers participation during 2019–2020

Publications

More information

Latest update

2020-04-27