Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Det övergripande syftet med projektet »Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande» var att tillgängliggöra forskning för praktiker, studenter och en bred allmänhet från Egnahemsfabriken Tjörn, genom att skriva en bok med tillhörande utbildningsmaterial om deltagande design för invånare. Resultatet blev en bok: Forma ditt hem: Medskapande design inför självbyggeri (2020), som förutom Egnahemsfabrikens designmetod beskriver de Latinamerikanska förebilder som Egnahemsfabriken har haft för sin medskapande designmetod. Boken kan laddas ner här. Den planeras att ges ut även på engelska och spanska.

Deltagare

Jenny Stenberg (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Egnahemsfabriken

Hjälteby, Sweden

Finansiering

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-27