Jästcell-baserad produktion av isoprenoid-växthormoner
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Verena Siewers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-21