Film och smältegenskaper av modifierad arabinoxylan
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anna Ström (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Lantmännen

Stockholm, Sweden

Finansiering

Lantmännens Forskningsstiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-21