SIMONANO (Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction)
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Dahlin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

Familjen Erling-Perssons stiftelse

Projekt-id: SIMONANOStartingGrantADahlin
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-17