New Instruments for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs (Nordic POP)
Forskningsprojekt , 2018 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anette Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anette Larsson Group

Finansiering

NordForsk

Projekt-id: ProjectNo85352
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04