New Instruments for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs (Nordic POP)
Forskningsprojekt , 2018 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anette Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anette Larsson Group

Finansiering

NordForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-26