Graphene Coatings for High-End textiles
Forskningsprojekt , 2018

Intresset för grafen i textilier har ökat markant den senaste tiden. Arbetet har än så länge mestadels gjorts av forskare inom akademin medan väldigt lite har visats av industrin. Några anledningar är att priset fortfarande är högt och att det är okänt hur man applicerar grafenet på textilen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt som samtidigt är relevant för industrin. Det här projektet ämnar undersöka en ytbeläggning av grafen för att förbättra existerande textilers ytegenskaper. Detta inkluderar UV-skydd och avancerad kontroll av vätsketransport. Ytbeläggningen kommer göras med både traditionell impregnering men även med nya moderna metoder som sprayning och bläckstråleskrivning. Patentlandskapet kommer även undersökas för att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns.

Deltagare

Romain Bordes (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

FOV Fabrics

Borås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-27