Poolning av kapacitet i sjukvårdssystem
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Lantz (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2021

Capacity Pooling in Healthcare Systems

Licentiatavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-17