Poolning av kapacitet i sjukvårdssystem
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Lantz (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-07