Biokompositer- Fibermodifering och smältstudier för att åstadkomma tillverkning vid höga fiber halter
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Vårt bidrag till att nå FN: s globala mål för hållbar utveckling # 12 "Främja hållbar industrialisering och främja innovation" är att hitta metoder som gör det möjligt att producera träpolymerkompositer, WFPC, med höga mängder lignocellulosafibrer. För att göra denna dröm till verklighet krävs en ökad kompatibilitet mellan de hydrofila fiberytorna och de hydrofoba polymerbärarna. Men trots att > 600 vetenskapliga publikationer årligen publiceras på fältet saknas fortfarande kunskap om hur en specifik hydrofob modifiering påverkar kompatibiliteten, dispergerbarheten och bearbetbarheten hos biokompositer. I detta projekt hydrofoberas ytan av fibrerna med vattenbaserad och skalbar teknik. Genom att kombinera DoE, design av experiment och statistiska metoder som QSPR (kvantitativ struktur - egenskapsrelationer) erhålls korrelationen från kemisk ytstruktur till fysikaliska egenskaper som överförs till processparametrar. Kvantifiering av i. de modifierade fibrerna (typ av substituent, modifikationsgrad, fiberlängd etc) ii. flytförmågan hos polymer-fiber blandningsmältan (indikerat av despergering, reologi och termiska egenskaper) iii. de mekaniska egenskaperna hos producerade WFPC (kompatibiliteten) Kommer att ge inmatningsdata för analys Utfallet: en ny prediktiv och matematisk modell så att WPC med ett cellulosainnehåll på 80% och WFPC med ett fiberinnehåll över 60% kan tillverkas.

Deltagare

Gunnar Westman (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Samarbetspartners

Stora Enso AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-14