Kartläggning av nyckelsteg i tillverkning av litium-jonbatterier för att utvärdera deras bidrag till miljöpåverkan över hela livscykeln från elektriska vägfordon
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Nuvarande forskning med livscykelanalys (LCA) visar att framställning av li-jon-batterier utgör en viktig orsak till miljöpåverkan från elektrifierade vägfordon, pga. ett stort energibehov vid materialbearbetning samt produktion av battericeller. Energiåtgången per producerad enhet i en viss fabrik är emellertid tydligt beroende av anläggningens genomströmning, medan många LCA-studier hittills inte haft möjlighet att samla in data som motsvarar industriella tillverkningsvolymer. Samtidigt satsar industrin på en ytterligare väsentlig uppskalning av fabrikernas storlek. Som en följd, för att möjliggöra relevanta bedömningar av batteriers miljöpåverkan och bygga en kunskapsbas för strategiarbete inom fordonsindustrin, så finns det ett ökande behov av att kartlägga storskalig batteriproduktion vad gäller energianvändning, förluster och utsläpp.

Projektet bygger på grundlig litteraturgenomgång av nuvarande metodik, både avseende LCA och tekniska processer, samt modellering av storskalig batteriproduktion, exempelvis i Sverige. Syftet är att identifiera viktiga steg i produktionen av li-jonbatterier för fordon och beskriva dessa på en enhetsprocessnivå för LCA, som sedan kan användas i fördjupade studier.

Deltagare

Anders Nordelöf (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Swedish Electromobility Centre

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Swedish Electromobility Centre

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-18