Anders Nordelöf

Forskare vid Miljösystemanalys

Anders Nordelöf lämnade Chalmers med en M.Sc. i Teknisk Fysik tidigt 2003 och återvände mer än 8 senare, 2011, som forskarstuderande. Han är f.d. teknikområdeschef på Consat Sustainable Energy Systems AB, och har en teknisk inriktning på elektrisk framdrivning av fordon, men även laddningsinfrastruktur, elektriska vägar och energiomvandling i olika former. Målet med hans nuvarande forskning är att utvärdera miljöaspekterna av elektrifierad vägtrafik samt att stötta utvecklingen av fordon med minskad miljöbelastning, med livscykelanalys som verktyg. Anders Nordelöf är även temaledare för området Fordonsanalys inom Swedish Electromobility Centre. Han är biträdande profilområdesledare för Hållbara fordonsteknolgier inom styrkeområde Energi.

Källa: chalmers.se

Visar 23 publikationer

2020

A crustal scarcity indicator for long-term global elemental resource assessment in LCA

Rickard Arvidsson, Maria Ljunggren Söderman, Björn Sandén et al
International Journal of Life Cycle Assessment
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Life cycle assessment of permanent magnet electric traction motors

Anders Nordelöf, Emma Grunditz, Sonja Lundmark et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 67, p. 263-274
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A scalable life cycle inventory of an automotive power electronic inverter unit—part I: design and composition

Anders Nordelöf, Mikael C D Alatalo, Maria Ljunggren Söderman
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 24 (1), p. 78-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Methodological Approaches to End-Of-Life Modelling in Life Cycle Assessments of Lithium-Ion Batteries

Anders Nordelöf, Sofia Poulikidou, Mudit Chordia et al
Batteries. Vol. 5 (51), p. 1-15
Reviewartikel
2019

Resource and environmental impacts of using second-hand laptop computers: A case study of commercial reuse

Hampus André, Maria Ljunggren Söderman, Anders Nordelöf
Waste Management. Vol. 88, p. 268-279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Life cycle assessment of city buses powered by electricity, hydrogenated vegetable oil or diesel

Anders Nordelöf, Mia Romare, Johan Tivander
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 75, p. 211-222
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Life cycle assessment of the second use of lithium-ion batteries from hybrid and electric vehicles

Mathias Janssen, Rickard Arvidsson, Anders Nordelöf
Poster (konferens)
2018

Three traction motors with different magnet materials — Influence on cost, losses, vehicle performance, energy use and environmental impact

Emma Grunditz, Sonja Lundmark, Mikael C D Alatalo et al
2018 Thirteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), p. 1-13
Paper i proceeding
2018

Effects on metal resource use from reusing laptops - A comparison of impact assessment methods

Hampus André, Maria Ljunggren Söderman, Anders Nordelöf
Poster (konferens)
2018

Environmental Assessment of Emerging Technologies: Recommendations for Prospective LCA

Rickard Arvidsson, Anne-Marie Tillman, Björn Sandén et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 22 (6), p. 1286-1294
Reviewartikel
2018

A scalable life cycle inventory of an electrical automotive traction machine—part I: design and composition

Anders Nordelöf, Emma Grunditz, Anne-Marie Tillman et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 23 (1), p. 55-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A scalable life cycle inventory of an automotive power electronic inverter unit—part II: manufacturing processes

Anders Nordelöf
International Journal of Life Cycle Assessment
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A scalable life cycle inventory of an electrical automotive traction machine—part II: manufacturing processes

Anders Nordelöf, Anne-Marie Tillman
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 23 (2), p. 295-313
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Miljöpåverkan från elektriska stadsbussar

Anders Nordelöf, Mia Romare, Johan Tivander
Rapport
2016

Erratum: Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment? [International Journal of Life CycleAssessment, DOI 10.1007/s11367-014-0788-0]

Anders Nordelöf, M. Messagie, Anne-Marie Tillman et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 21 (1), p. 134-135
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment?

Anders Nordelöf, Maarten Messagie, Anne-Marie Tillman et al
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 2014 (11), p. 25-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?

Anders Nordelöf, Anne-Marie Tillman
Perspektiv på eldrivna fordon 2014, p. 16-17
Kapitel i bok
2013

The role of life cycle assessment in evaluating alternatives for electrification of roads and long haul trucks in Sweden

Anders Nordelöf, Anna Björkman, Maria Ljunggren Söderman et al
SETAC Europe 23rd Annual Meeting, 12-16 May 2013, Glasgow, United Kingdom
Poster (konferens)
2013

Less or different environmental impact?

Anders Nordelöf, Anne-Marie Tillman, Maarten Messagie et al
Systems Perspectives on Electromobility 2013, p. 60-75
Kapitel i bok

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 9 forskningsprojekt

2020–2024

Livscykelanalys av framtida batterikemier - höglagringskapacitet utan knappa resurser? LCA batterikemier

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Patrik Johansson Fysikalisk kemi
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Magdalena Svanström Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2020–2023

"Blodsbatterier"? Social livscykelpåverkan från litiumjonbatterier

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2020–2022

Livscykelanalys av elflyg

Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Selma Brynolf Maritim miljövetenskap
Karna Dahal Maritim miljövetenskap
Chalmers

2019–2019

Förstudie avseende ett nexus för livscykelanalys av elektromobilitet

Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Rickard Arvidsson Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2019–

LCA modelling of electric drivetrain components

Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Mudit Chordia Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Maria Ljunggren Söderman Miljösystemanalys
Chalmers

2017–2019

LCA av kollektivtrafik med elektriskt framdrivna bussar, steg 2

Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Johan Tivander Miljösystemanalys
Chalmers

2017–2021

LCA som ett verktyg för utveckling av framtida energieffektivare bilar

Felipe Bitencourt de Oliveira Miljösystemanalys
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Björn Sandén Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2017–2019

Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi

Sonja Lundmark Elkraftteknik
Anders Nordelöf Miljösystemanalys
Torbjörn Thiringer Elkraftteknik
Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Maria Ljunggren Söderman Miljösystemanalys
Mikael C D Alatalo Elkraftteknik
Emma Grunditz Elmaskiner och kraftelektronik
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Anders Nordelöf medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.