Livscykelanalys av storskalig litium-jonbatteriproduktion och återvinning
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Livscykelanalyser (LCA:er) har pekat ut tillverkningen av litium-jonbatterier som en betydande källa till koldioxidutsläpp från elfordon. Resultaten varierar dock stort mellan studier och en viktig förklaring är att data från batteriproduktion i industriell skala är svår att erhålla. För- och nackdelar med avfallshantering och materialåtervinning i slutet av batteriernas livscykel varierar också.
Dessutom har brist på metodmässig stringens i modelleringen lett till både under- och överskattningar av fördelarna med återvinning. I nuläget dominerar två datakällor vid LCAmodellering av batterier, ”GREET-modellen” och databasen Ecoinvent, som båda har brister. Det finns dessutom kunskapsluckor kring effekterna av den snabba pågående utvecklingen i alla delar av batteriets livscykel. Därmed finns behov av djupgående studier av storskalig batteriproduktion och metodiskt stringenta LCA-studier som baseras på nytt primärdata, för att utvärdera fordonsbatteriernas miljöpåverkan.
Detta doktorandprojekt är en fortsättning på ett tidigare SEC-projekt. Projektet är indelat i tre arbetspaket:
(1) kartläggning och analys av batteriproduktion
(2) avfalls-hantering och materialåtervinning
(3) en syntesdel

De industriella deltagarna är kärnan i målgruppen för resultaten. Den totala projektbudgeten är 6,59 MSEK varav 54% utgörs av naturainsatser.

Deltagare

Anders Nordelöf (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mudit Chordia

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Northvolt AB

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Swedish Electromobility Centre

Gothenburg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Swedish Electromobility Centre

(Finansieringsperiod saknas)

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-08