Comments on “Life cycle assessment of cobalt extraction process” by Farjana et al. [1]
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mudit Chordia

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anders Nordelöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Journal of Sustainable Mining

25434950 (ISSN) 23003960 (eISSN)

Vol. 19 1 19-21 3

Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa

Formas (213-2014-322), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

DOI

10.46873/2300-3960.1002

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21