Erratum: Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment? [International Journal of Life CycleAssessment, DOI 10.1007/s11367-014-0788-0]
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Anders Nordelöf

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

M. Messagie

Vrije Universiteit Brüssel (VUB)

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Joeri Van Mierlo

Vrije Universiteit Brüssel (VUB)

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN) 1614-7502 (eISSN)

Vol. 21 1 134-135

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

DOI

10.1007/s11367-015-1004-6

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-29