Livscykelanalys av framtida batterikemier - höglagringskapacitet utan knappa resurser? LCA batterikemier
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Dagens litiumjonbatterier har problemet att de innehåller flera knappa metaller med tillhörande miljöutmaningar. Detta projekt utröner framtida batterikemiers miljö- och resurspåverkan. Den övergripande forskningsfrågan är: Finns det nya batterikemier som både kan leverera nödvändig prestanda och tydligt minska användningen av knappa metaller och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv jämfört med dagens litiumjonbatterier? För att delvis besvara den frågan kommer livscykelanalyser (LCA) utföras på två av de mest lovande framtida batterikemierna: litium-svavel och fastfasbatterier. Dessutom kommer vi välja ut och undersöka en ytterligare ny batterikemi under projektet och alla kommer jämföras med dagens litiumjonbatterier. Projektteamet består av forskare med stor erfarenhet och kunnighet inom både LCA och batteriforskning. Resultaten kommer guida forskningsfinansiärer gällande vilka batterikemier som bör stödjas och industrin gällande vilka kemier att utveckla och/eller investera i.

Deltagare

Rickard Arvidsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Patrik Johansson

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialfysik

Anders Nordelöf

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Magdalena Svanström

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2019-026592
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-08