Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Elektrifiering av fordon medför ofta komponenter med dyra och potentiellt kritiska metaller med begränsad utvinning och utan återvinning. För att minimera (1) affärsrisker relaterade till materialbrist och ökande kostnader, och (2) risken för att miljöpåverkan förskjuts från klimatpåverkan till resursknapphet, måste komponenterna designas för återanvändning, återtillverkning och återvinning.

Projektet avser ta fram riktlinjer för hur elfordonskomponenter kan utformas för resurseffektiva cirkulära materialflöden samtidigt som de har önskvärd prestanda. Specifikt studeras elmotorer för framdrift genom att kombinera avancerad teknisk design med LCA. Kunskapen stärker företagens miljöargument samt stimulerar nya arbetstillfällen i Sverige inom elmotortillverkning och återvinning. Resultaten kan omsättas i ny produktdesign, nya affärsmodeller och ökad styrning till cirkulär resurshantering.

Deltagare

Anne-Marie Tillman (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mikael C D Alatalo

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Emma Grunditz

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Maria Ljunggren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Sonja Lundmark

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Anders Nordelöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

BorgWarner AB

Landskrona, Sweden

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Eklunds bildelslager AB

Skövde, Sweden

Malmköpings Mekaniska Werkstad AB

Flen, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Sveriges bilåtervinnares riksförbund

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Walters Bildelar

Falkenberg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44201-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-05