Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Anders Nordelöf

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Perspektiv på eldrivna fordon 2014

16-17
978-91-980974-4-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-4-3

Mer information

Skapat

2017-10-08