"Blodsbatterier"? Social livscykelpåverkan från litiumjonbatterier
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Detta projekt kommer använda social livscykelanalys (LCA) för att undersöka om litiumjonbatterier (LIB) förtjänar att kallas ”blodsbatterier”. Hälsopåverkan och annan social påverkan (t ex fattigdom och tvångsarbete) kommer kvantifieras längs produktlivscykeln, vilket kommer inkludera olycksfall i småskalig koboltutvinning, konflikter relaterade till koboltutvinning, toxiska emissioner och andra olycksfall längs livscykeln, samt positiv social påverkan. Sådana inkluderar exempelvis undvikna emissioner i LIB:nas användningsfas och tillhandahållande av inkomst till fattiga arbetstagare. Effekter av pågående teknikutveckling, såsom minskad koboltanvändning i LIB och industrialisering av koboltindustrin i Kongo, kommer också att inkluderas i studien. Forskningen kommer utföras av ett team av LCA-forskare världsledande inom social LCA samt LCA på batterier och elfordon.

Deltagare

Rickard Arvidsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Anders Nordelöf

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2019-026448
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-13