Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking är ett 4-årigt program drivet av ett konsortium bestående av ledande svenska universitet, stora och små företag och samhällsaktörer. Programmets vision är att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi.
I vår resursbegränsade värld är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till cirkulära. För att möjliggöra detta behöver produkter och tjänster vara konstruerade för att vara resurseffektiva i ett livscykelperspektiv. Det behövs nya sätt att återanvända, reparera, återtillverka och återvinna produkter och deras delar, så att de kan användas igen. Men det finns stora luckor, både kunskapsmässigt och i praktiken, kring hur man ska utveckla resurseffektiva och cirkulära lösningar. För att fylla igen de luckorna har REES-programmet följande mål:
1. Skapa och konsolidera kunskap om sammanhanget och förutsättningarna för REES, i samarbete mellan akademi, industri och samhällsaktörer. Programmet skall ta fram kunskap om vilka sektorer och vilka typer av värdekedjor inom tillverkningsindustrin som har stor potential for REES, och kunskap om vilka drivkrafterna och hindren för en övergång till REES är.
2. Utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagning av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller, och policyinstrument och policypaket för att möjliggöra omvandlingen mot REES.
3. Förstå relationerna mellan framtagning av produkter och tjänster, affärsmodeller, och policyinstrument och policypaket för att utforska möjligheterna för en effektiv samverkan mellan dem.
4. Möjliggöra ömsesidigt lärande mellan akademi, industri och samhällsaktörer om omvandlingen av Sveriges tillverkningsindustri mot mer resurseffektiva och cirkulära lösningar.
REES-programmet består av sju sammanhängande projekt.
Resultatet av REES-programmet är globalt ledarskap för hållbarhet, förbättrad konkurrenskraft och minskade affärsrisker i svensk tillverkningsindustri. Programmet kommer att flytta fram forskningsfronten för cirkulär ekonomi genom att utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagandet av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller och policypaket. REES-programmet kommer också att forma en ny generation av svenska interdisciplinära forskare och professionella genom att nio doktorander och många masterstudenter deltar i programmet. Slutligen kommer programmet att nå ut till olika avnämare på bred front och möjliggöra dialog och ömsesidigt lärande genom till exempel workshops, nyhetsbrev, en lärobok, sammanfattningar för offentliga beslutsfattare och populärvetenskapliga artiklar.
Tillsammans kommer REES-konsortiets parter att bidra till att uppfylla EU-målet om en 30-procentig minskning av inhemsk materialkonsumtion till år 2020.

Deltagare

Hampus André

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Daniel Böckin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Siri Willskytt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Attends Healthcare Group

Aneby, Sweden

Din Fabrik

Malmö, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Godsinlösen Nordic AB

Staffanstorp, Sweden

HTC Sweden AB

Söderköping, Sweden

Inrego

Täby, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds kommun

Lund, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Malmö Stad

Malmö, Sweden

Off2Off

Karlstad, Sweden

Polyplank AB

Färjestaden, Sweden

Qlean Scandinavia AB

Linköping, Sweden

Ståthöga MA Teknik AB

Norrköping, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

STPLN

Malmö, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://mistrarees.se/?l=sv

Senast uppdaterat

2018-05-28