Daniel Böckin

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Daniel Böckin tog examen på Chalmers 2015 efter en kandidat i Teknisk Fysik och en master i Industriell Ekologi. Hans examensarbete undersökte om svenska hushåll i framtiden kan bli självförsörjande på sol-el, och hur ett sådant scenario skulle påverka det svenska elnätet.Han påbörjade nyligen sina doktorandstudier på Miljösystemanalys, Chalmers, där han är del av Mistra-REES projektet (Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking). Inom detta kommer Daniel att undersöka och utvärdera resurseffektiva lösningar bland annat med hjälp av Livscykelanalys. Han kommer att bidra till utvecklingen av metoder för produkt- och servicedesign samt affärsmodeller och styrmedel som främjar resurseffektivitet. Han kommer även att medverka i författandet av en lärobok om REES.

Källa: chalmers.se

Visar 6 publikationer

2020

How product characteristics can guide measures for resource efficiency - A synthesis of assessment studies

Daniel Böckin, Siri Willskytt, Hampus André et al
Resources, Conservation and Recycling. Vol. 154C
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

What circular economy measures fit what kind of product?

Anne-Marie Tillman, Siri Willskytt, Daniel Böckin et al
Draft chapter in Handbook on the Circular Economy, M Brandão, D Lazaveric, G Finnveden (eds) forthcoming 2020, Edward Elgar Publishing Ltd
Kapitel i bok
2019

Environmental assessment of additive manufacturing in the automotive industry

Daniel Böckin, Anne-Marie Tillman
Journal of Cleaner Production. Vol. 226, p. 977-987
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Framework for analysing resource-efficient solutions

Siri Willskytt, Daniel Böckin, Hampus André et al
Presented at the 12th Biennial International Conference on EcoBalance, in Kyoto, Japan, 3-6th October 2016.
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

What makes solutions within the manufacturing industry resource efficient?

Daniel Böckin, Siri Willskytt, Anne-Marie Tillman et al
Presented at the 12th Biennial International Conference on EcoBalance, in Kyoto, Japan, 3-6th October 2016.
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2019–2023

Mistra REES (Resource-effective and efficient solutions) phase 2

Maria Ljunggren Söderman Miljösystemanalys
Hampus André Miljösystemanalys
Henrikke Baumann Miljösystemanalys
Daniel Böckin Miljösystemanalys
Siri Willskytt Miljösystemanalys
Mathias Janssen Miljösystemanalys
Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

2016–2019

Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions

Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Maria Ljunggren Söderman Miljösystemanalys
Hampus André Miljösystemanalys
Daniel Böckin Miljösystemanalys
Siri Willskytt Miljösystemanalys
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Det kan finnas fler projekt där Daniel Böckin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.