Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Korrosion i armeringsjärnen är den vanligaste typen av skada på broar i armerad betong. Många befintliga broar uppvisar betydande rostskador, och klimatförändringarnas effekter förväntas förvärra nedbrytningen.

Huvudfokus för projektet är att utveckla en tillförlitlig modell för bedömning av korroderade broars bärförmåga och livslängd, och att göra modellen tillgänglig för ingenjörer genom integrering i ett robust utvärderingsverktyg.

En tidigare utvecklad modell kommer utvidgas, verifieras och förbättras genom att inkludera osäkerheter. Modellen kommer därefter implementeras i en användarvänlig programvara och funktionen demonstreras i en fallstudie.

Resultaten från projektet kommer bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället då vi med förbättrad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det är nödvändigt.

Projektet genomförs vid avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen betongbyggnad.

Beräkningsmodellen (MATLAB-skript) och manual finns under projektets webbplats.

Deltagare

Kamyab Zandi (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mattias Blomfors

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

CBI Betonginstitut

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2018

ENGINEERING BOND MODEL FOR CORRODED REINFORCEMENT

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-12