Fortsatta studier av kolfilter och automatiserad provtagning av jod
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Syftet med projektet är att utveckla en automatiserad enhet som tillåter mätning av radioaktivitet i luften under en radiologisk olycka. Förutom att bestämma mängden radioaktivitet identifierar anordningen sammansättningen av de  radioaktiva ämnena. Enheten kommer att kunna fungera under de förhållanden som rådet vid ett haveri med totalt elbortfall.

Projektet är också avsett att gå vidare från det senaste projektet om olika former av organisk jod på träkol. De nya försöken kommer att ske under förhållanden som mer liknar de som finns i provtagningsutrustning, i personliga skyddskläder (andningsskydd) och i kollektiva skyddssystem ("standby"-systemet för behandling av gas).

Det slutgiltliga målet är att skapa ett automatiserat Maypack-liknande provtagnignsfilter i kombination med ett gammaräkningssystem, som kan fungera utan manuella ingrepp. Enheten kommer att kunna mäta olika former av jod och kunna separera xenon från luften.

Deltagare

Mark Foreman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09