Kontroll av pulver och processvariationer för en robust och repeterbar additiv tillverkning i metall
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Syftet med projektet (ROAR-AM) är att utveckla en metod för att kartlägga och kvantifiera slumpmässiga och systematiska osäkerheter i pulver- och processparametrarna som påverkar produktegenskaper, så som geometri och mekaniska egenskaper, hos AM produkter. Den utvecklade statistiska metoden kommer att identifiera de olika variationskällorna och kvantifiera dessa variationer för att begränsa dem till en definierad tolererad avvikelse som garanterar repeterbarheten, reproducerbarheten och tillförlitligheten, dvs. robustheten hos AM-processen.
ROAR-AM projektet kommer att ge en generell riktlinje för att: -öka förtroendet för AM -nå en snabbare industrialisering av AM-tekniken -ge fördelar när det gäller ökad flexibilitet, effektivitet och minskad miljöpåverkan. Metodens tillämplighet kommer inte att vara begränsad till ett specifikt AM-system eller klass av metallkomponenter. Genomförandet av tillverkningsstrategin genom flera demonstratorer lyfter fram styrkan i ROAR-AM konceptet som säkerställer en kunskapsöverföring till hela svenska tillverkningsindustrin.


De två första arbetspaketen kommer att fungera som projektets underlag för att identifiera de betydande källorna till variationer i SLM processen och deras påverkan på produktegenskaper. Därefter sker en systematisk kartläggning av identifierade variabler och av variationen i egenskaper från del till del, maskin till maskin, med olika material och pulver, genom en metod som integrerar Taguchi Design of Experiment (DoE).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehå

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Brogren Industries AB

Älvängen, Sweden

Carpenter Powder Products AB

Torshälla, Sweden

Erasteel Kloster AB

Söderfors, Sweden

Halmstads Gummifabrik (HGF)

Halmstad, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Hydro Extrusions SAPA

Finspång, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00799
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-16