Implementera ett livscykelperspektiv för bergmatrialproduktion
Forskningsprojekt, 2018

Syftet är att få fram en möjlig konstellation från hela näringskedjan (från ballastproducenter till expertmyndigheter och beställare) med gemensam idé om ett verktyg som kan simulera bergmaterialproduktions miljöpåverkan. Meningen är att simuleringsresultatet skall vara så lättillgängligt och simuleringen skall köras så ofta att det blir ett aktivt verktyg som används vid planering.


Om alla inblandade använder verktyget aktivt kommer ämnet upp till ytan hela tiden och diskuteras aktivt. Detta skall leda till att miljöpåverkan (tex. energi- och vattenkonsumtion) minskar samtidigt som resursutnyttjandet ökar (minde berg behövs, färre täkter, osv.). Dessutom skulle lokala olägenheter som damm och buller också kunna tas med i simuleringen och därmed minskas i framtiden.


Konstellationsbyggandet genomförs genom att en vision målas upp och sedan intervjuar vi tänkbara aktörer (användare i företag och myndigheter) för att få med många olika perspektiv. Vidare kommer vi definiera vilka parametrar som behöver tas med och hur detta skulle kunna simuleras för att det dels skall bli så likt en EPD som möjligt men också så att det blir något som går att styra efter.

Deltagare

Erik Hulthén (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swerock

Hisings Backa, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00357
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11