Design och materialprestanda för lättvikt vid pulverbäddbaserad additiv tillverkning
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Kontroll av lokal mikrostruktur, väggtjocklek och egenskaper är centrala för att skapa lättviktslösningar med additiv tillverkning genom lasersmältning i pulverbädd. Projektet syftar till att klarlägga gränserna för design när det gäller dessa aspekter. I angreppssättet ingår att först printa och utvärdera designade geometrier med avseende på mikrostruktur (lokal och global) och mekaniska egenskaper. I nästa steg tillverkas fysiska demonstratorer där inverkan av lokal mikrostruktur, väggtjocklek, orientering och ytegenskaper kontrolleras och utvärderas.


Kontroll av lokal mikrostruktur, väggtjocklek och ytegenskaper är centrala för att skapa lättviktslösningar genom additiv tillverkning. Designstrategier är idag här inte fullt utvecklade. Projektet förväntas därmed bidra med ny kunskap av central betydelse för att kunna realisera robusta och högpresterande lättviktslösningar och nya AM-tillämpningar. Projektet bidrar även till ökad kunskap om egenskaper och producerbarhet för material (316L, Ni-legering, Al-legering) där pulver- och materiallösningar kan realiseras för industriell användning och implementering.


I angreppsättet för projektet ingår att först printa och utvärdera designade provgeometrier och kartlägga mikrostruktur (lokal och global) och mekaniska egenskaper. I nästa steg ingår att tillverka fysiska demonstratorer där kunskapen om inverkan av lokal mikrostruktur, väggtjocklek, orientering och ytegenskaper kontrolleras och utvärderas. I projektet samverkar tre forskningsutförare med möjligheter att printa samtliga AM-material i sina maskiner och utvärdera dessa, en pulvertillverkare och tre kvalificerade slutintressenter av AM-produkter.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Alfa Laval Lund AB

Lund, Sweden

EDR & MEDESO AB

Västerås, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Jernkontoret

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Siemens industrial turbomachinery

Finspång, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00798
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-16