iTEM - Integrerad Transmission och Elektrisk motor
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Syftet med projektet är att bidra till utveckling av en laddhybridbil med prestanda liknande dem hos en ren elbil. Projektets mål är att utveckla en transmission med integrerad elektrisk drivlina tillsammans med ett fullt integrerat styrsystem. Den nya drivlinan ska sänka kostnaden för ett elektrifierat fordon och samtidigt nå hög verkningsgrad. Detta ska åstadkommas genom en långtgående integrering av högeffektiva komponenter i kombination med en effektiv mekanisk konstruktion. Ett delmål är att sänka komponentkostnaden med 30 % jämfört med dagens elektrifierade växellåda vilket förväntas bidra till att göra elfordon mer attraktiva och därmed bidra till en snabbare övergång till fossilfria fordon.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Georgios Mademlis

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45622-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-12