Begripliggöra megajoulen: Förbättra energianvändningsberäkningar i livscykelanalys av drivmedel
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

Detta projekt syftar till att skapa metodik och rekommendationer för bedömning av energianvändning i livscykelanalys (LCA) för att möjliggöra relevanta jämförelser mellan drivmedel. Det adresserar explicit det aktiva forskningsområdet "fordons miljöpåverkan" eftersom resursanvändning är en viktig aspekt i livscykelanalys. Valet och användningen av drivmedel är dessutom centralt för fordonsteknik. Det är därför viktigt att kunna bedöma och jämföra energianvändning med LCA vid strategiska val och utveckling av fordonsteknik.

Deltagare

Magdalena Svanström (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Simon Harvey

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Björn Sandén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24