Rening av partiklar och NOx från fordon mot visionen för nollemissioner
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

The objective of the current project is to study NOx and soot removal as well as their interactions when combining SCR and particulate filter together. We will use a broad range of experimental tools ranging from very fundamental to applied such as engine bench measurements. In the engine measurements tests, alternative fuels will be important.  

Deltagare

Louise Olsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Nikhil Sharma

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Jonas Sjöblom

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik

Gothenburg, Sweden

Kompetenscentrum katalys

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24