Riskanalys för järnvägsfordon
Forskningsprojekt, 2019

Järnvägstrafiken i EU förväntas öka markant. Dock kommer inte järnvägsnätet expandera i samma takt. Driftstörningar blir därför allt kostsammare. Samtidigt är säkerhets- och miljöfrågor viktigare än någonsin.

Detta kräver innovativa lösningar, men även klara och väl underbyggda säkerhets-, tillförlitlighets- och miljökrav som nya lösningar skall jämföras mot. Att ta fram detta kräver holistiska riskanalyser. Till skillnad från dagens riskanalyser som ofta fokuserar på en aspekt och ofta lutar sig mot expertbedömningar skulle sådana analyser kunna nyttja den stora mängd anläggningsdata som finns. Då kvaliteten på denna data ofta är låg krävs dock en strukturerad analys som relaterar datan till motsvarande risker och effekter, t ex genom numeriska simuleringar. Detta initiativ fokuserar på desa ämnen. 

Deltagare

Elena Kabo (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Samarbetspartners

Chalmers järnvägsmekanik (CHARMEC)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24