III-nitrider med låg defekttäthet för grön kraftelektronik
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Niklas Rorsman (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18