Samverkan om framtida värme
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45990-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18