Seaborg External multiphysics Architecture for Licensing and Ip development (E!11837 SEALION) Of Nuclearreactors
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

I SEALION skall vi utveckla en multifysikprogramvara för att modellera det komplexa dynamiska beteendet av avancerade kärnreaktorer, med särskild inriktning på saltsmältareaktorer (MSR). Verktyget använder högprestanda datorberäkningar. Det kommer att överensstämma med gällande bestämmelser genom att använda befintliga licensierade monofysikverktyg som kopplas externt.

Det banbrytande elementet i SEALION är att kopplingen produceras helt externt, vilket innebär att kopplingen inte modifierar berörda källkoder. Den omfattande verifieringen och valideringen av sådana verktyg kommer således att bibehållas. Eftersom den externa kopplingen kan betraktas som en dataanalys och utbytesprocess, som utförs som efterbehandling av befintliga och licensierade verktyg, kommer SEALION att möjliggöra licensiering av MSR enligt gällande regelverk och på så sätt påskynda deras kommersialisering.

Deltagare

Christophe Demaziere (kontakt)

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Samarbetspartners

DAES

Geneva, Switzerland

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

Seaborg

Copenhagen, Denmark

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-00155
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-23