Adaptiv modellering av delamineringstillväxt med isogeometrisk analys
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Eindhoven University of TechnoDelaminering anses som en av de mest besvärliga skademekanismerna i laminerade kompositmaterial. Då en komposit delaminerar mister den avsevärt sin böjstyvhet samtidigt som också dess normalt gynnsamma förmåga till att ta upp energi (t.ex. vid en krock) avsevärt försämras. Det finns därför ett starkt industriellt behov av att, via simuleringar, kunna prediktera risken för förekomst och tillväxt av delmineringssprickor. Pålitliga beräkningsverktyg som medger dessa struktursimuleringar är därför väldigt attraktiva. Dessa kan då användas i en simuleringsdriven utvecklingsprocess för att ta fram mer robusta och säkra lättviktslösningar. Tyvärr är det så att dagen teknik för att simulera delmineringstillväxt i kompositer kräver allt för mycket datorresurser för att strukturer större än enskilda balkar (t.ex. en del av en bil eller en vinge på ett flygplan) skall kunna studeras. Det föreslagna projektet syftar därför till att fortsätta utveckla en mycket lovande, adaptiv modell för delamineringstillväxt baserad på så kallad isogeometrisk analys. Denna har en beräkningseffektivitet väl överlägsen dagens metoder men behöver utvecklas vidare för att kunna hantera de komplexa lastfall som finns i industritillämpningar. Från projektet kommer levereras en experimentellt validera modell som kan användas för att på ett effektivt sätt modellera förekomsten och utbredningen av ett godtyckligt antal delamineringar i en struktur, Inom projektet kommer vi också utvärdera potentialen för att implementera modellen i den utvecklingsprocess som idag finns hos de medverkande industriföretagen (inkl. förutsättningar för implementering i deras nuvarande mjukvaror för simuleringsdriven design).

Deltagare

Martin Fagerström (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Camiel Adams

Gästforskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Joris Remmers

vid Unknown organization

Samarbetspartners

BETA CAE Nordic

Göteborg, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Siemens Industry Software

Göteborg, Sweden

Technische Universiteit Eindhoven

Eindhoven, Netherlands

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02842
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-03